Structuur en stroming

Cursus

Omschrijving

Tijdens het ontwerpproces van een product moet rekening gehouden worden met materiaaleigenschappen, procescondities en interacties tussen beiden. In dit vak zal een framewerk opgezet worden dat de student toelaat om stromingsprocessen te analyseren met als doel het sturen van structuurontwikkeling alsook de basiskennis aanreikt in verband met het karakteriseren van het stromingsgedrag van materialen.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus