Numerieke analyse van continua II

Cursus

Omschrijving

Deze cursus gaat over het oplossen van niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen door middel van de Eindige Elementen Methode. Daarnaast wordt dieper ingegaan op constitutieve modellen voor vaste stoffen en vloeistoffen bij grote vervormingen. Numerieke oplossingsstrategieën worden besproken voor zowel vaste stoffen als vloeistoffen, en er wordt aandacht besteed aan de consequenties van incompressibel gedrag voor numerieke analyses.
Cursusperiode1/09/15 → …
CursusformaatCursus