Numerieke analyse van continua

Cursus

Omschrijving

Het vak behandelt het numeriek (met een computer) oplossen van partiële differentiaal vergelijkingen, o.a. de (convectie)diffusievergelijking en de evenwichtsvergelijkingen voor vaste stoffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Eindige Elementen Methode. De beginselen van deze methode worden uitgelegd en toegepast op eenvoudige problemen met behulp van een in MATLAB geschreven code.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus