Modelleren met wiskunde

Cursus

Omschrijving

Wiskunde is een machtig middel bij het modelleren van allerlei praktijkproblemen. De major wiskunde kent een sterke modelleerlijn. In het vak Programmeren en Modelleren leer je voor het eerst een model opstellen, uitwerken, executeren en evalueren. Een zestal vakken kent een modelleercomponent waar je problemen modelleert die aan dat vak gerelateerd zijn. Het basisvak design en het derdejaarsvak 2WH30 past ook in deze lijn. In het keuzevak 2WH70 vak kan je je verder versterken op dit belangrijk en boeiend gebied.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauVerdiepend
CursusformaatCursus