Omschrijving

Veel bedrijfskundige problemen (transport, distributie, voorraad, produktie, ...) kan men modelleren als optimaliseringsprobleem. Sommige zijn deterministisch van aard (input is van te voren bekend), bij andere speelt onzekerheid een rol (bijv. bij de vraag in voorraadproblemen of de aankomsten in produktieproblemen). In dit vak worden wiskundige modellen en methoden beschreven voor dit soort problemen. Het vak bestaat uit 2 delen: Optimalisering en Stochastische Operations Research.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus