Omschrijving

Dit vak is een vervolg op Calculus, en is toegespitst op onderwerpen die van belang zijn voor Technische Bedrijfskunde. Je leert er logica, hoe je matrices gebruikt en hoe je een stelsel van lineaire vergelijkingen oplost. In veel modellen speelt kansrekening een rol. Daar wordt een begin mee gemaakt. Elementaire kansrekening komt aan bod en de daarvoor benodigde verzamelingenleer. De uniforme, binomiale en geometrische verdeling komt aan bod en de daarvoor benodigde wiskunde: rijen en reeksen.
Cursusperiode1/09/12 → …
CursusniveauIntroductie
CursusformaatCursus