Macro-organische chemie

Cursus

Omschrijving

Het college Macro-Organische Chemie verdiept de kennis opgedaan in de inleidende vakken Inleiding Chemie en Chemische Technologie en (Inleiding) Organische Chemie . In het college wordt ingegaan op de meest gebruikte moleculaire bouwstenen; hoe je ze kan ontwerpen en synthetiseren, terwijl de theoretische achtergrond van hun reactiviteit en eigenschappen wordt behandeld.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauVerdiepend
CursusformaatCursus