Lineaire optimalisering

Cursus

Omschrijving

Om te bepalen hoe je schaarse middelen zo effectief mogelijk kunt inzetten, zul je vaak een optimaliseringsprobleem moeten oplossen. Wiskundig gezien komt dit neer op het bepalen van waarden van een aantal variabelen, zodat verschillende `nevenfuncties' van die variabelen binnen bepaalde grenzen blijven, en de `doelfunctie' een zo groot mogelijke waarde aanneemt. Dit college behandelt de theorie en toepassingen van de lineaire optimalisering, en het gebruik van optimaliseringssoftware.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus