Omschrijving

Het majorvak Energie brengt de (toekomstige) maatschappelijke energiebehoefte in beeld en geeft de wetenschappelijke uitdagingen aan van de uitputting van fossiele energiebronnen en de wereldwijde klimaatverandering. Duurzame energie en vermindering van de vraag naar energie zijn oplossingsrichtingen. In deze cursus worden energiethema’s behandeld die ook terugkeren als onderzoekthema’s binnen de capaciteitsgroepen van de faculteit Scheikundige Technologie.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus