Elektromagnetisme en optica

Cursus

Omschrijving

In dit vak wordt ingegaan op de natuurkundige achtergrond van elektrische, magnetische, en optische verschijnselen. Er zullen colleges worden gegeven inclusief demonstraties, opgaven, en toetsen. De nadruk ligt niet op mathematische compleetheid, maar meer op breedte van de kennis die wordt opgedaan, het verkrijgen van inzicht, het kunnen redeneren rond een probleemstelling, en het kunnen afleiden van formules.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus