Dynamica

Cursus

Omschrijving

Studenten leren het dynamisch gedrag van eenvoudige mechanische systemen te modelleren en te analyseren. Tevens worden onderwerpen uit de wiskunde, die hierbij een rol spelen, zoals lineaire algebra, complexe getallen en lineaire tweede orde differentiaal vergelijkingen behandeld.
Cursusperiode1/09/12 → …
CursusniveauIntroductie
CursusformaatCursus