Mechanica

Cursus

Omschrijving

Het vak behandelt de basis van de continuumsmechanica. Na een inleiding over vector- en tensorrekening wordt er ingegaan op krachten- en momentenevenwicht, kinematica, spanningen en rekken. Daarnaast worden beginselen van materiaalgedrag voor vaste stoffen en vloeistoffen behandeld. Het vak is de basis voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwerp van prothesen en orthesen, medical devices, cardiovasculaire problemen, orthopedie, bewegingsleer.
Cursusperiode1/09/1331/08/25
CursusniveauVerdiepend
CursusformaatCursus