Complexe analyse

Cursus

Omschrijving

De theorie van complexe functies is een bijzonder rijk en klassiek onderdeel van de toegepaste analyse met belangrijke toepassingen in vele gebieden van de natuurkunde en geometrie. Aan de orde zal komen: holomorfe (analytische) functies, lijnintegralen, stellingen van Cauchy en Liouville, Taylor- en Laurentreeksen, complexe logaritme, residu-rekening en haar toepassingen, Fourier- en Laplaceintegralen en hun toepassingen.
Cursusperiode1/09/13 → …
CursusniveauVerdiepend
CursusformaatCursus