Biostatistiek en lineaire algebra

Cursus

Omschrijving

In het vak 'Biostatistiek en Lineaire Algebra' besteden we aandacht aan twee belangrijke wiskundige hulpmiddelen voor het beschrijven en oplossen van biomedisch-technische problemen. Bij biostatistiek laten we zien hoe je experimenteel verkregen data analyseert en interpreteert. Bij lineaire algebra introduceren we een 'wiskundige taal' die zinvol is bij het modelleren en oplossen van grootschalige technische problemen
Cursusperiode1/09/14 → …
CursusniveauIntroductie
CursusformaatCursus