Omschrijving

Analyse is het deelgebied van de wiskunde dat (onder meer) eigenschappen onderzoekt van functies van é&eacuten of meer re&eumlle variabelen. In het vak Analyse 1 leggen we hiervoor een theoretisch fundament. Centraal hierbij staat het begrip van convergentie voor rijen en reeksen ("oneindige sommen") van getallen en van functies. In dit kader besteden we nadrukkelijk aandacht aan het ontwikkelen van de karakteristieke wiskundige denktrant en redeneerwijze, vooral bij het leren bewijzen.
Cursusperiode1/09/12 → …
CursusniveauIntroductie
CursusformaatCursus