Advanced statistical models

Cursus

Omschrijving

In veel praktijktoepassingen worden meerdere of herhaalde waarnemingen gedaan, bijv. rek van plastic componenten of groeimetingen van kinderen. Deze metingen introduceren correlaties die indien men ze negeert leiden tot onjuiste statistische conclusies. Uitbreidingen van lineaire en logistische regressie en variantieanalyse zijn ontwikkeld voor gecorreleerde data. We presenteren deze methoden in generieke vorm, maar introduceren ze aan de hand van en passen ze toe op datasets uit de praktijk.
Cursusperiode1/09/14 → …
CursusniveauAdvanced
CursusformaatCursus