Zes na-oorlogse flatgebouwen : de toekomstmogelijkheden

  • A.J.T.M. van de Pas
  • D.W. van Voorthuizen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

Zes na-oorlogse flatgebouwen : de toekomstmogelijkheden
van de Pas, A. J. T. M. (Author), van Voorthuizen, D. W. (Author). 31 Aug 1986

Student thesis: Master