WOZOCO : woonzorgcomplex : stedebouwkundig plan voor het Koudijs-Verkadegebied in 's-Hertogenbosch : woonzorggebouw voor ouderen met additionele voorzieningen voor in- en extern gebruik 115 appartementen voor ouderen en kleine huishoudens

  • R.J.M. Custers

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1995
Original languageDutch
SupervisorH.H.M.L. Dirrix (Supervisor 1)

Cite this

'