Woon- en zorgwensen van 55-plussers : herstructurering van de Molenberg in het perspectief van de vergrijzing

  • Linda Franken

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2002
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & P.J.C. Dogge (Supervisor 2)

Cite this

'