Woningkorporaties en volkshuisvestingsstrijd : een aanzet tot een theorie; een onderzoek naar belangenbehartiging door de woningkorporaties in de agglomeratie Eindhoven

  • J. Lips

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'