Wonen met een licht verstandelijke beperking
: een onderzoek naar de aandachtspunten met betrekking tot huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking met bijbehorende gedragsproblematiek

  • K. de Weerd

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 May 2015
Original languageEnglish
SupervisorWim J.M. Heijs (Supervisor 1) & Pauline E.W. van den Berg (Supervisor 2)

Cite this

'