Wonen in bestaande binnenstedelijke kantoren
: een beslissingsondersteunend instrument voor projectontwikkelaars met betrekking tot herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen

  • F.F.P. Putter

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2) & F.E.A. Dechesne (External coach)

Cite this

'