WKB-benaderde oplossingen voor de propagatie van golven in een eendimensionaal, inhomogeen medium

  • A.M.G.H. Saanen

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1970
Original languageDutch
SupervisorH. Bremmer (Supervisor 1)

Cite this

'