Winkelleegstand in een krimpregio
: een strategische aanpak op een nieuw schaalniveau

  • M.F.M. Pustjens

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 2012
Original languageDutch
SupervisorI.I. Janssen (Supervisor 1), J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2) & C.J. Werkhoven (External coach)

Cite this

'