Winkelleegstand

  • J.T.J. Gielen

Student thesis: Master

Abstract

Afstudeeronderzoek naar een structurele en technische aanpak van de winkelleegstand in Nederland met de gemeente Venlo als praktisch onderzoeksobject. Hierbij wordt, na stedelijke herverkaveling en het samenvoegen van panden, gebruik gemaakt van een aanpasbaar inbouwsysteem.
Date of Award31 Oct 2013
Original languageDutch
SupervisorJ.J.N. Lichtenberg (Supervisor 1), M.P. Kursten (Supervisor 2) & Hanneke Laarakker (External coach)

Cite this

'