WijkWizard

: bewoners inzicht geven in consequenties van ontwerpbeslissingen ten aanzien van de leefbaarheid in hun wijk

  • L.A.H.M. van Berlo

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Nov 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.P. van Leeuwen (Supervisor 1), P.A. Erkelens (Supervisor 2), Reinder Rutgers (Supervisor 2) & F. van den Meiracker (Supervisor 2)

Cite this

WijkWizard: bewoners inzicht geven in consequenties van ontwerpbeslissingen ten aanzien van de leefbaarheid in hun wijk
van Berlo, L. A. H. M. (Author). 30 Nov 2005

Student thesis: Master