Wie rekent, kiest TD ABC
: onderzoek naar de toegevoegde waarde van Time Driven Activity Based Costing

  • E. van Kouwen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2006
Original languageDutch
SupervisorF.P.D. van Bel (Supervisor 1) & H.J.M. van der Veeken (Supervisor 2)

Cite this

'