What's in it for you?
: consumers making their dwelling energy neutral collectively

  • M. Elkink

Student thesis: Master

Abstract

Grote energiebesparingen kunnen behaald worden door bestaande woningen te verduurzamen. Consumenten zijn zich vaak niet bewust van de voordelen die er kunnen zijn voor hen en nemen niet de stap om de woning te verduurzamen. Het onderzoek maakt de voordelen van een renovatie naar energie neutrale woningen inzichtelijk door middel van een Total Cost of Ownership benadering. Het onderzoek richt zich ook op de extra voordelen wanneer consumenten de woning energie neutraal maken als collectief.
Date of Award31 May 2013
Original languageEnglish
SupervisorW.F. Schaefer (Supervisor 1), P.H.A.M. Masselink (Supervisor 2), Qi Han (Supervisor 2), C.W.J. Goorts (External coach) & I. Vos (External coach)

Cite this

'