Werken met de iPad in het onderwijs

  • R. Schampaert

Student thesis: Master

Abstract

Er worden verschillende soorten Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) gebruikt in het onderwijs. Door het gebruik van ICT in lessen kan de leerprestatie, leersnelheid en motivatie van leerlingen toenemen. Alleen met goed, gericht en gedoseerd gebruik van ICT vindt dit plaats. Eén ICT- middel is de iPad. Om met de iPad te kunnen werken is leerlingenmateriaal nodig, wat op dit moment nog maar door weinig uitgevers aangeboden wordt. Werken met de iPad wil op dit moment dus zeggen dat er zelf materiaal ontwikkeld moet worden, zo ook voor dit onderzoek. Het onderzoek is in twee delen opgebouwd. Het eerste deel betreft het leerlingenmateriaal en het effect dat het heeft op de leerlingen. Het blijkt dat door genoeg afwisseling in de lessen te creëren de motivatie van de leerlingen verbetert. Ze zijn enthousiaster met het vak wiskunde bezig. Uit dit onderzoek kan geen conclusie getrokken over of de prestaties van de leerlingen verbeteren door het werken met de iPad. Het tweede deel van het onderzoek is vooral gericht op docenten. De voor- en nadelen van het werken met de iPad, volgens docenten, komen aan bod. Hieruit blijkt dat docenten wel met de iPad willen werken, maar moeilijkheden zich voordoen, omdat er en geen materiaal beschikbaar is en omdat er vaak geen berekeningen gegeven hoeven te worden bij opdrachten op internet. Daarnaast is het leerlingenmateriaal en de docentenhandleiding door docenten die beschikking hebben over een iPad en door docenten die geen beschikking hebben over een iPad bekeken. Hieruit blijkt dat docenten enthousiast zijn over het leerlingenmateriaal, omdat er veel afwisseling in zit, de leerlingen gestimuleerd worden zelfstandig en samen te werken en omdat het een duidelijke structuur heeft zodat de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt.
Date of Award31 Oct 2013
Original languageDutch
SupervisorRuurd Taconis (Supervisor 1) & Cornelis (Kees) Huizing (Supervisor 2)

Cite this

'