Werken aan winkels . Specificatie en gebruik van een psychologisch keuzemodel voor consumentengedrag ten behoeve van winkelplanning in de voorgenomen uitbreiding Blixembosch te Eindhoven

  • R.E.C.M. van der Heijden
  • J. Westerveld

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'