Werken aan winkels . Specificatie en gebruik van een psychologisch keuzemodel voor consumentengedrag ten behoeve van winkelplanning in de voorgenomen uitbreiding Blixembosch te Eindhoven

  • R.E.C.M. van der Heijden
  • J. Westerveld

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

Werken aan winkels . Specificatie en gebruik van een psychologisch keuzemodel voor consumentengedrag ten behoeve van winkelplanning in de voorgenomen uitbreiding Blixembosch te Eindhoven
van der Heijden, R. E. C. M. (Author), Westerveld, J. (Author). 31 Aug 1981

Student thesis: Master