Werken aan kwaliteit in het ProduktCreatieProces van het AMDC : het ontwikkelen van een hulpmiddel aan de hand waarvan het AMDC haar ProductCreatieProces kan beheersen en verbeteren

  • A.P.W. van Wijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1997
Original languageDutch
SupervisorH.H. van Mal (Supervisor 1)

Cite this

'