Waterboer in Aqua Valley
: een fijnmazig waterbergingsnetwerk ingeweven in de schaalvergroting van de landbouw

  • F. van Gastel

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2006
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Wallis De Vries (Supervisor 1), B.E.J. de Meulder (Supervisor 2), M. Honselaar (Supervisor 2) & O.T.J. Devisch (Supervisor 2)

Cite this

'