Wat vinden zij ervan? : een onderzoek in een tweetal recente woningbouwprojecten van de woningstichting Cevelum naar meningen, kritiek en voorkeur van de bewoners t.a.v. hun woonsituatie

  • M.J. Le Loux

Student thesis: Master

Date of Award1985
Original languageDutch

Cite this

'