Wat is het effect op de intrinsieke motivatie voor het vak natuurkunde, 2 weken na de Xit-classroom ervaring voor leerlingen uit 4 VWO?

  • R.N.C.A. van den Brand
  • A.T. van Rijn

Student thesis: Master

Abstract

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van het effect van de Xit-classroom ervaring op de intrinsieke motivatie voor het vak Natuurkunde van 4VWO leerlingen. De Xit-classroom is een serious game waarin leerlingen worden “opgesloten” in het klaslokaal waar ze een opdrachtenboom moeten oplossen om het lokaal te kunnen verlaten. Tijdens de Xit-classroom ervaring is gezien dat de leerlingen erg gemotiveerd waren en de vragen met veel enthousiasme hebben gemaakt. Na 2 weken is er echter geen significante verhoging van de intrinsieke motivatie voor Natuurkunde meetbaar.
Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorAntoine A.J. van den Beemt (Supervisor 1)

Cite this

'