Warmte/kracht in de geschreven media : onderzoek naar de functie van nieuws als beinvloedingsfactor in de massacommunicatie

  • R.G.L.A. Simonis

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1996
Original languageDutch
SupervisorA.J. Vervoorn (Supervisor 1)

Cite this

'