Waardering van atmosferische emissies : een inventarisatie van waarderingen en daaruit af te leiden schaduwprijzen, met een casestudy naar de toepassing van alternatieve aandrijflijnconcepten in stadsbussen

  • M.J. van der Ploeg

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1999
Original languageDutch
SupervisorGeert P.J. Verbong (Supervisor 1)

Cite this

'