Vraag en aanbod van woningen
: onderzoek naar aanbiedingen en weigeringen in de sociale huursector in Eindhoven

  • J. van der Zwan

Student thesis: Master

Date of Award2012
Original languageDutch
SupervisorL.A.M.C. van de Ven (Supervisor 1), J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2) & Marieke I.K. Leussink (Supervisor 2)

Cite this

'