Voortplanting van elastische golven in een halfruimte of plaat, tengevolge van een eenparig bewegende lijnbelasting op het oppervlak

  • G.V. Beynon

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorJ.B. Alblas (Supervisor 1)

Cite this

'