Voorspelling en meting van directe en flankerende geluidoverdracht in (meergezins)woningen : toetsing rekenmodellen voor geluidoverdracht en bepaling meetmethode voor verbindingsdemping

  • G.S. van der Jagt

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2001
Original languageDutch
SupervisorH.J. Martin (Supervisor 1)

Cite this

'