Viskeuze slip en thermische slip : een experimenteel onderzoek naar het transport van gassen langs een wand onder invloed van een drukgradient of een temperatuurgradient langs die wand

  • Wim Steeghs

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'