Visco-elastisch gedrag van monolagen : metingen aan monolagen bestaande uit geëxtraheerde zenuwmembraan-componenten

  • Tom Beumer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorJ.A. Poulis (Supervisor 1) & A.F.M. Snik (Supervisor 2)

Cite this

'