Verwijdering van katalysatorresten uit het cyclodimerisatieproduct van 1,3-butadieen

  • M.H.M. Raats

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 1993
Original languageDutch
SupervisorS.F.A.M. Nielen (Supervisor 1)

Cite this

'