Vervolgonderzoek naar het dynamische gedrag van de emulsiecopolymerisatie van styreen en butadieen met een redoxinitiatorsysteem

  • A.F. Rosendaal

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1997
Original languageDutch
SupervisorJ. Meuldijk (Supervisor 1)

Cite this

'