(Verplichte) samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannnemer bij het ontwikkelingsproces
: een beslissingsondersteunend model voor de projectontwikkelaar om in de (pré)initiatieffase te toetsen of de 'eigen' aannemer geschikt is om het project te realiseren

  • D.A.H. Piters

Student thesis: Master

Date of Award31 May 2007
Original languageDutch
SupervisorL.A.M.C. van de Ven (Supervisor 1), E.P. Mol (Supervisor 2) & Henk Weening (External coach)

Cite this

'