Vergiftiging van een chroomoxide/silica katalysator voor de polymerizatie van etheen

  • A. Wernsen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorG.C.A. Schuit (Supervisor 1) & C. Groeneveld (Supervisor 2)

Cite this

'