Vergelijking van uitgebreide metingen van de spectrale fotogeleiding van GaSe en GaS0,2Se0,8 met het door Schmeits gevonden gedrag van GaSe

  • P.A. Gielen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch

Cite this

'