Vergelijking van een aantal meetmethoden en -technieken ter bepaling van de geluidwering van de gevel in de praktijk

  • Hans van Haren

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1988
Original languageDutch
SupervisorP.A. de Lange (Supervisor 1)

Cite this

'