Verband tussen spin-rooster relaxatietijden T1 in 13C-NMR en molekulaire bewegingen in n.alkanen en ethers

  • B.C.L.M. Kaanders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch

Cite this

'