Verandering van magnetische eigenschappen van elektrolytisch neergeslagen CoNi-legeringen : een onderzoek naar de samenhang met de laagdikte en de frequentie van een gesuperponeerde wisselstroom

  • M.J.J. Theunissen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1964
Original languageDutch

Cite this

'