VAPO als katalysator voor vloeistoffase oxidatiereakties : synthese, karakterisatie en reakties met vanadium gesubstitueerde aluminofosfaten

  • Jeroen van Raalte

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1994
Original languageDutch
SupervisorJ.H.C. van Hooff (Supervisor 1)

Cite this

'